לוגו קונטאל טכנולוגיות - בקרה ואוטומציה תעשייתית

Automation and control

Prosoft

ProSoft Technology is a leading provider of communication and industrial connectivity solutions for automation professionals. With a focus on providing products that increase efficiency and productivity, the company has built a reputation for delivering reliable and innovative solutions that enable organizations to improve their operations.

One of the main areas of expertise of ProSoft Technology is in connectivity. Their solutions enable different industrial systems to communicate with each other, creating a unified network that can be used to monitor and control operations more efficiently. It can help organizations reduce downtime, increase uptime, and minimize the risk of errors and malfunctions.

ProSoft Technology also offers a variety of optimization solutions. These solutions help organizations identify areas where they can optimize their operations, reduce waste, and increase efficiency. By analyzing data from different systems, ProSoft’s optimization solutions can help organizations make more informed decisions about their operations, leading to significant cost savings and increased productivity.

Another focus area of ProSoft Technology is in modernization and migration. As older systems become obsolete, the more important it is for organizations to switch to new and more efficient technologies. ProSoft’s solutions make it easy for organizations to make this transition, providing them with the tools and expertise they need for a smooth and efficient migration.

ProSoft Technology is at the forefront of the Industrial Internet of Things (IIoT). As more industrial systems are connected, the need for organizations to find ways to analyze the vast amounts of data generated by these systems increases. ProSoft’s solutions enable organizations to collect, analyze, and act on this data, helping them gain insights into their operations that were previously impossible.

ProSoft Technology’s value lies in its ability to provide organizations with solutions that help them speed up production, minimize downtime, and reduce maintenance and operating costs. With a focus on connectivity, optimization, modernization, and migration, ProSoft’s solutions are at the center of the Industrial Internet of Things (IIoT), enabling organizations to make more informed decisions and drive greater efficiency and productivity.

 

An interview with Shay Gershon – CEO of Contel, on the subject of ProSoft products.

 

For more information, please contact Adir Lalo

Interested in increasing production efficiency?

Leave your details and we will reach out soon

Prosoft Technology 
 - פתרונות תקשורת וקישוריות תעשייתית
Prosoft
שי גרשון - Shai Gershon

שי גרשון

מנכ”ל משותף

אודות:

מהנדס חשמל ומחשבים ובוגר תכנית לתואר שני – מנהל עסקים למנהלים של האוניברסיטה העברית, עוסק ביישום טכנולוגיות חדשות במפעלי תעשייה מזה כשני עשורים.

השכלה: 

מהנדס חשמל ומחשבים מאוניברסיטת בן גוריון, בוגר תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.